1. Indledning

  iSmartAlarm er et 100% abonnementsfrit modulært DIY (Do It Yourself) alarmsystem. Det giver frihed og fleksibilitet, og frem for alt, så er du herre over systemet. Under denne produktkategori udmærker iSmartAlarm sig som et ekstremt installations- og brugervenligt system. Efter flere år med produktet i butikken, er iSmartAlarm et alarm- og overvågningssystem, vi varmt anbefaler.

  Denne vejledning tager udgangspunkt i Owner’s Manual udgivet af iSmart Alarm Inc., og tjener alene det formål at give vores kunder til iSmartAlarm en dansk udgave af vejledningen med fokus på brugen af systemet. Har du som bruger og læser af denne vejledning forslag til tilføjelser, som andre brugere kunne have gavn af, så send os meget gerne en email.

  Se også vores danske installationsvejledning til systemet.

  2. Læsevejledning

  Betjeningen af iSmartAlarm systemet sker primært gennem fire betjeningspaneler som findes nederst på skærmbilledet når appen åbnes. Således afspejler brugervejledningen en gennemgang af de enkelte paneler:

  • Kontrolpanelet (Control)
  • Monitorpanelet (Monitor)
  • Kamerapanelet (Cameras)
  • Enhedspanelet (Devices)
  • Systemindstillinger
  iSmartAlarm Dansk Brugervejledning af SmarterLife.dk

  3. Kontrolpanel

  Idet iSmartAlarm appen åbnes bliver du mødt af kontrolpanelet fra alarmsystemet. Kontrolpanelet, kaldet Control, findes nederst som ét af i alt fire betjeningspaneler. De tre øvrige betjeningspaneler Monitor, Cameras og Devices vender vi tilbage til. Som udgangspunkt er der fire tilstande for systemet. ”Som udgangspunkt” fordi du selv har mulighed for at oprette dine egne tilstande for systemet. Denne vejledning dækker de fire grund-tilstande.

  Kontrolpanelet viser systemets øjeblikkelige tilstand. Det er samtidig din mulighed for at ændre systemets tilstand. Tilstands-ikonet oplyses som tegn på at dette er den aktuelle tilstand af systemet. På eksempelbilledet er DISARM den aktuelle tilstand af systemet og ikonet er derfor oplyst (orange).

  Tilstandsbeskrivelse:

  1. DISARM Alarmsystemet er frakoblet. Når denne tilstand aktiveres tillader systemet op til 60 sekunders forsinkelse før sirenen går i gang. Denne forsinkelse kan ændres under konfiguration af alarm-settings.
  2. ARM Alarmsystem er tilkoblet. Alle sensorer er aktive. Når denne tilstand aktiveres tillader systemet op til 180 sekunders forsinkelse for at brugeren kan nå at forlade huset inden alarmsystemet reelt aktiveres. En armerings-lyd kan høres under ”nedtællingen”.
  3. HOME Alarmsystem er tilkoblet men kun på de sensorer, som er defineret under HOME-funktionen. Det vil typisk være dør- og vinduessensorerne, og således en funktion meget anvendelig hvis man ønsker alarmsystemet aktiveret mens man er hjemme – kunne være henover natten når man sover. En armerings-lyd kan høres under ”nedtællingen” for tilslutning af tilstanden.
  4. PANIC Panik-knappen er en ”overfaldsalarm” funktion hvormed brugeren har mulighed for straks at aktivere alarmsystemet – eksempelvis ved behov for at kunne afværge et indbrud, eller give omverdenen signal om at man har brug for akut hjælp.

  Du finder indgangen til konfiguration af de enkelte alarm-tilstande via Edit i øverste højre hjørne af skærmen. Herefter fremkommer der et tandhjuls ikon i øverste højre hjørne af de alarmtilstande, systemet tillader at konfigurerer. Vælg tandhjulet for den tilstand du ønsker at konfigurere.

  3.1 ARM Konfiguration

  For tilkobling af alarmsystemet gælder følgende konfigurationsmuligheder:

  1. Fra kontrolpanelet vælges konfiguration af ARM
  2. De enheder, som indgår i dit alarmsystem præsenteres grupperet. I vores installationseksempel har vi tre dør og vinduessensorer installeret, to bevægelsesfølere og et par kameraer. Hver enkelt enhed konfigureres ved at tast > ud for enheden. Bemærk at de aktive enheder er markeret med et grønt tjekmark.
  3. Undlad for en stund at gå ind i konfigurationen af de enkelte enheder, men scroll videre ned i bunden af samme skærmbillede. Her finder du indstillingsmuligheder for Arming Delay og Siren Trigger Delay. Begge indstillinger kan slås til og fra efter eget ønske. Arming Delay er tiden fra øjeblikket du tilkobler alarmen indtil alarmsystemet rent faktisk aktiveres. En mulighed som ofte benyttes når brugsmønsteret for tilkobling af alarmsystemet sker inden man har forladt huset. Således kan man fortsat befinder sig inden for følernes område når systemet tilkobles – blot man har forladt området inden tiden udløber. Nedtællingsperioden bliver akustisk gengivet via sirenen. Siren Trigger Delay er omvendt tiden du har fra at én af sensorerne aktiveres indtil alarmen rent faktisk aktiveres ved sirene og alarmopkald. Muligheden bruges ofte som sikkerhed for at alarmen ikke unødigt startes blot fordi man har glemt at systemet var tilkoblet. Nedtællingsperioden bliver akustisk gengivet via sirenen.
  4. For de enkelte enheder gælder det at de kan til- eller frakobles alarmtilstanden. Eksemplet her er dør- og vinduessensoren på kælderdøren. Der er tillige mulighed for at vælge om enheden i alarmtilfælde skal starte sirenen eller blot sende en push-meddelelse. Samme indstillingsmuligheder findes for de øvrige enheder i systemet.

  3.2 DISARM Konfiguration

  For frakobling af alarmsystemet gælder følgende konfigurationsmuligheder.

  1. Fra kontrolpanelet vælges konfiguration af DISARM
  2. Dør og Vinduessensorer i systemet vil optræde grupperet, og er de eneste enheder, som kan udnyttes og konfigureres i frakoblet tilstand. iSmartAlarm giver mulighed for at benytte kontakterne som dørklokke, idet CubeOne vil afgive en notifikations-lyd idet sensoren aktiveres (kontakten brydes). Vælg > ud for sensoren du ønsker at konfigurere.
  3. Til- eller fravælg notifikations-lyd på sensoren i frakoblet tilstand. Her vises konfigurationsmuligheden for fordøren i vores eksempelinstallation.

  3.3 HOME Konfiguration

  For tilkobling af alarmsystemet i HOME tilstand gælder samme konfigurationsmuligheder som beskrevet for ARM tilstanden.

  1. Fra kontrolpanelet vælges konfiguration af HOME.
  2. Nederst på siden finder du indstillingmulighederne for arming delay og siren trigger delay.
  3. I vores installationseksempel har vi valgt at frakoblet bevægelsesfølere og kameraer i HOME mode. Vi ønsker udelukkende at benytte HOME tilstand til sikring af huset ved hjælp af Dør og Vinduessensorerne.

  4. Monitorpanel

  Betjeningspanelet Monitor vælges i menubjælken nederst. Panelet giver dig adgang til hændelseshistorik på både brugere af systemet og systemets enkelte enheder.

  Navigation i panelet:

  1. Betjeningspanelet Monitor vælges i menubjælken nederst. Monitorpanelet indeholder en status og hændelseshistorik for alarmsystemet.
  2. Family Members er medlemmer af alarmsystemet, og panelet her viser dig en øjeblikkelig status for medlemmerne. Det vil sige deres status i forhold til om de befinder indenfor eller udenfor alarmsystemets område – altså det geografiske område defineret via geofencing. Hertil er det nødvendigt at du under opsætning af systemet tillader iSmartAlarm at kende din (eller rettere din smartphone’s) geografiske position.
  3. Safety Monitor giver status og hændelseshistorik for alle enheder i systemet. Den øjeblikkelige status for både system og de enkelte enheder vises idet Safety Monitor vælges i menuen. Tast > for at se historikken for den aktuelle enhed. Hiver du ned i skærmbilledet fremkommer muligheder for at tilknytte yderligere enheder til systemet. Det kan naturligvis også ske direkte under Enhedspanelet som beskrevet i installationsmanualen.

  5. Kamerapanel

  Betjeningspanelet Cameras vælges i menubjælken nederst. Kamerapanelet er din mulighed for at se, hvad dine kamera ser – live billeder og gemte videooptagelser.

  Navigation i panelet:

  1. I vores installationseksempel har vi to kameraer. Det ene har vi navngivet Kælderdør og det andet kaldes Kældertrappe. De er desuden konfigureret som ”gruppe” kaldet Kælder. Det vil sige at de er monteret ovenpå hindanden med 90°’s forskydning. På den måde kan man se rum-arealet dækket af de to kameraer i panorama tilstand. Gemte videoer findes ved at taste > ud for det aktuelle kamera. Ønsker du derimod at se live-streaming fra kameraet taster du blot på kamera-billedet.
  2. Ved live-streaming har du en række muligheder. Kameraet har to-vejs audio, dvs. at der er både højttaler og mikrofon indbygget. Speak giver dig muligheder for at tale gennem kameraets højttaler. Du holder blot Speak tasten inde mens du taler i mikrofonen på din telefon. Snapshot giver dig mulighed for at tage øjebliksbilleder. Record vil starte videooptagelse – kræver dog at du har isat SD-kort. Playback er til afspilning af gemte videooptagelser eller fremvisning af snapshot-billeder.
  3. Når du åbner for live-streaming fra et kamera finder du samtidig en mulighed for at konfigurere kameraets indstillinger. Vælg Settings i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Herunder findes en række indstillingsmuligheder.

  6. Enhedspanel

  Enhedspanelet Devices er din oversigt over installerede enheder i systemet. Du har mulighed for at se hændelseshistorik for de enkelte enheder (nøjagtig som under Safety Monitor) og ændre enhedernes indstillinger.

  Installation af enheder er beskrevet i Installationsvejledningen.

  7. Systemindstillinger

  Herunder følger de vigtigste informationer om adgang til- og brug af- indstillinger for alarmsystemet.

  1. Systemindstillinger findes via burgermenuen i øverste venstre hjørne af skærmen.
  2. Dit brugernavn gengives øverst, Bruger 1. Og herunder en listet over de forskellige indstillingsmuligheder for systemet.
  3. Notifications giver en samlet oversigt af hændelser for systemet.
  4. Members viser listen over aktive brugere af systemet. Det er også her der til- og fra-kobles brugere. Tast Members.
  5. Vores installationseksempel har to brugere. Ønsker du som administrator af systemet at tilføje endnu en bruger (3) vælges + tasten. En QR-kode fremkommer på skærmen.
  6. Den nye bruger 3 har på forhånd downloaded iSmartAlarm Home Security appen og oprettet sin egen konto. Efter kontooprettelsen bliver bruger 3 bedt om at vælge mellem Create eller Join – altså oprette et nyt system eller tilmelde sig et eksisterende system. Her vælges Join hvorefter kameraet åbnes og QR koden fra administratorens telefon scannes. Således er bruger 3 tilmeldt systemet.
  7. Home Info giver dig mulighed for at ændre navnet på din installation.
  8. About inderholder nyttig versions information om systemet.
  9. Aktuelle firmware- og app-versioner. Sørg for altid at holde versionerne opdateret.

  8. FAQ

  Kan jeg modtage alarmopkald på telefonen??

  iSmartAlarm Home SecurityTM er et amerikansk udviklet alarmsystem, og alarmopkald direkte fra systemet understøttes kun  af amerikanske telefonnumre. Men europæiske brugere af systemet kan (gratis) benytte sig af VoIP alarmopkald, som konfigureres via IFTTT. Følg opskriften beskrevet i det følgende.

  1. Download IFTTT appen og opret en konto (hvis ikke du allerede har en konto).
  2. Indtast ismartalarm i applet-søgefeltet, og find frem til applet’en kaldet “If alarm is triggered, then call my phone“. Alternativt søg direkte på applet ID: 59686287d.
  3. Idet du vælger applet’en bliver du bedt om at godkende IFTTT’s opkobling til iSmartAlarm. Acceptér dette ved at taste Connect.
  4. Indtast det samme telefonnummer og password som du benytter til din iSmartAlarm konto og tast Log In. Herefter Allow.
  5. Tilføj applet’en ved at markere den On.
  Hvor mange brugere kan der tilmeldes??

  Som administrator af et iSmartAlarm system kan du tilmelde et ubegrænset antal brugere.

  Udløses alarmen af bevægelsesføleren ved bevægelser fra husdyr??

  Ja, bevægelsesføleren udløser generelt alarmen ved bevægelse. Det anbefales at “sigte” bevægelsesfølerens fangområde i en højde uden for husdyrets område – eks. i passende højde over gulvet ved hunde og katte. Alternativt kan der bruges dør- og vindueskontakter i rum hvor husdyr befinder sig.

  Systemets HOME funktion kan også benyttes således at alarmen er tilsluttet på dør- og vindue-sensorer, og IKKE bevægelsessensorer.

  Hvor gemmes optagelser fra kameraet??

  Kameraerne giver mulighed for at gemme videooptagelser på SD-kort eller i skyen. Via din iSmartAlarm konto er der til hvert kamera i din installation reserveret plads i skyen til videooptagelser og billeder. Der er efter FIFO princip reserveret plads til 30 optagelser af 10 sekunders varighed. Når alle 30 reservationer er brugt udskiftes den første.

  Du kan også gemme data lokalt på et SD-kort (tilkøbes), som monteres i selve kameraet. Spot og Spot+ understøtter begge Mikro SD-kort 32GB (eller mindre) i FAT16 eller FAT32 format. iCamera KEEP understøtter kun lagerplads i skyen (ej SD-kort).