Internet of Things - SmarterLife.dk

  Hvad er Internet of Things?

  Internet of Things (IoT) er et af mange relativt nye teknologiudtryk, vi som forbrugere støder på oftere og oftere. IoT sidestilles med Smart Home Products, altså forbrugerorienterede intelligente produkter til private husholdninger. Men hvad er IoT egentlig? Ja, det findes der mange fortolkninger og beskrivelser af – men essensen er i virkeligheden den samme.

  Begrebet IoT eller ”Tingenes Internet” blev født omkring år 2000. Et (den gang) modent internet åbnede nye muligheder for blandt andet deling af information. De Sociale Medier blev introduceret, og internettet kom os på alle måder nærmere. Udbredelsen og tilknytningen gav samtidig stigende fokus på formidlingen af internettet. Man forudså gratis adgang til både WiFi og Mobilt Netværk (og vi er i 2018 godt på vej).

  Med den betragtning begyndte IoT-udviklingen for alvor at tage fart, og man så muligheden i at digitalisere og tilslutte sensorer direkte til internettet med det formål, at kunne opsamle og bearbejde data fra omgivelserne til styring af andet elektronisk udstyr tilkoblet internettet. I år 2010 var antallet af ”ting” tilsluttet internettet lig klodens samlede befolkningsantal.

  Finanskrisen fra 2008 vurderes til at have haft en ret betydelig påvirkning for udviklingen af IoT, idet teknologiproducenterne, som alle andre, var udfordret på optimering og effektivisering overalt.

  Værdien af IoT er tydelig. Mobilitet og effektivisering skaber uanede muligheder. Mobilitet ved at kunne monitorere, evaluere og reagere på data uanset, (næsten) hvor du end befinder dig.  Effektivisering gennem mulighederne for automatisering af processerne i hjemmet – herunder væsentlige energibesparelser og dermed et grønnere miljø.

  Note: Undgå at forveksle IoT med IIoT. IIoT er Industrial Internet of Things og er et initiativ søsat af amerikansk industri for at skelne markedet mellem den Forbruger Orienterede IoT og den Industrielle IoT.